Events & Promotions

服務和解決方案

Service 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Service 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Service 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Live LinkedIn Post

我們的夥伴

KEPRO Solutions

基寶系統有限公司作為嘉靈集團的全資子公司,目前已成為香港企業界領先的IT解決方案系統整合商。憑藉一支由人才和專業人士組成的團隊,該公司已對其著名的IT解決方案組合進行了擴展,過去組合裡只有儲存和伺服器解決方案,如今卻已涵蓋針對小型、中型和大型企業的雲端服務和虛擬化解決方案。

基寶的經認證IT專家團隊擁有廣泛的專業知識,可隨時設計和實施解決方案,滿足客戶於儲存資源管理、儲存和伺服器整合儲存區域網、儲存虛擬化、業務連續性、備份整合、災難恢復以及門戶和應用程式基礎架構等解決方案中的各種需求。多年來,我們憑藉優質服務不僅獲得了許多重大服務合約,亦贏得了與合作客戶的信心。展望未來,基寶將投資於最新的技術解決方案,如雲、物聯網和數據生態系統。我們會豐富數據整合、數據管理、應用程式介面管理、儲存和高級分析平台方面的產品組合。此外,我們還提供數碼轉型方面的諮詢和實施服務,可以為客戶帶來更優質的體驗。

坐擁多元化的客戶群體,我們將依靠經驗豐富的團隊繼續提供支援性服務和產品,幫助客戶發展自身業務。

聯絡我們

Message Us